2022-05-17

DDR

Birds

(1979)
KOWALIK ZWYCZAJNY
EURASIAN NUTHATCH
SITTA EUROPAEA

2022-05-15

2022-05-13

Nevis

Birds
(1985)
KARDYNAŁ SZKARŁATNY
NORTHERN CARDINAL
CARDINALIS CARDINALIS

2022-05-11

2022-05-10

2022-05-09

DDR

Birds
(1979)
ZIĘBA ZWYCZAJNA
COMMON CHAFFINCH
FRINGILLA COELEBS